Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Urząd Miasta i Gminy Organy władzy Rada Miejska Plany prac Rady Miejskiej i jej Komisji Archiwalne Plany Prac Komisji 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 171 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok

 

 

STYCZEŃ

 

 •  Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2018 rok.

   

LUTY

 

 • Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2017 (ilość dłużników, kwota zadłużenia, czynności egzekucyjne).

 • Środki pozabudżetowe pozyskane przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 r.

 

MARZEC

 

 • Analiza sprawozdań finansowo rzeczowych - instytucji kultury za 2017 rok.

 

KWIECIEŃ

 

 • Informacja na temat kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w gminie (w tym świetlic wiejskich). Skutki finansowe związane z wprowadzeniem nowej organizacji oświaty.

 • Analiza wykonania dochodów wynikających z ustawy o podatkach i opł. lokalnych za I kw. 2018 r. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

 

MAJ

 

 • Ocena realizacji wniosków złożonych przez Gminę do pozyskania środków pozabudżetowych w 2017 r.

 • Inwestycje w gminie - informacja z realizacji i finansowaniu w roku bieżącym.

 • Informacja na temat finansowanie oświetlenia miasta w tym dróg publicznych i innych obiektów.

 

CZERWIEC

 

 • Monitorowanie realizacji wydatków inwestycyjnych objętych uchwałą budżetową na 2018 r.

 • Informacja o finansowaniu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przez jednostki organizacyjne Gminy.

 

SIERPIEŃ

 

 • Koszty związane z realizacją prac inwestycyjnych w szkołach do końca sierpnia 2018 r.

   

WRZESIEŃ

 

 • Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2019 rok.

 • Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy na 2018 rok.

   

PAŻDZIERNIK

 •  Analiza założeń budżetowych na 2019 rok przedłożonych przez Burmistrza.

 

LISTOPAD

 

 • Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok.

 •  Analiza wysokości proponowanych stawek podatku i opłat lokalnych na 2019 r.

 

GRUDZIEŃ

 

 • Dotychczasowe wydatki finansowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych na 2018 r.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

 

I kwartał

 

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2018 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

II kwartał

 

 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Miłomłyn i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

 • Informacja dotycząca funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • zasady i kryteria udzielania pomocy,

 • analiza zasad przydzielania zasiłków celowych,

 • Ocena realizacji zadań z zakresu remontów bieżących i kapitalnych dróg gminnych.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Informacja o efektach funkcjonowania PGK Spółka z. o. o. od momentu jej utworzenia w kontekście realizacji założonych celów.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

 

III kwartał

 

 • Posiedzenie wyjazdowe - Przebieg prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach gminnych.

 • Ocena stanu realizacji wydatkowania funduszu sołeckiego w 2018 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

 

IV kwartał

 

 • Informacja dotycząca umorzeń i odroczeń podatków za 2018 r.

 • Funkcjonowanie organizacji pozarządowych – wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Gminy.

 • Opinia projektu budżetu gminy na 2019 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

 

Plan pracy Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska na 2018 rok

 

STYCZEŃ

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

 

LUTY

 • Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2017 rok.

 • Wydatki w poszczególnych sołectwach w roku 2018.

 

MARZEC

 • Ocena stanu dróg w okresie zimy.

 • Spotkanie z Prezesem Spółki PGK.

 

KWIECIEŃ

 • Szczegółowy harmonogram wydatków na promocję Gminy Miłomłyn w 2018 roku.

 • Sporządzenie planu wyznaczającego kierunki w zakresie promocji Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

MAJ

 • Zaopiniowanie informacji o stanie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy (czynsze lokalne, dzierżawne, itp.) za 2017 rok.

 

CZERWIEC

 • Stan dróg gminnych i wewnętrznych, opracowanie harmonogramu ich napraw i modernizacji.

SIERPIEŃ

 

 • Informacja na temat działalności Spółki PGK za I półrocze br.

 

WRZESIEŃ

 

 • Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miłomłyn.

 • Analiza możliwości wzrostu atrakcyjności Miasta i Gminy Miłomłyn dla inwestorów.

   

PAŹDZIERNIK

 

 • Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miłomłyn.

   

LISTOPAD

 

 • Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego budowy inwestycji wodno-kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.

 

GRUDZIEŃ

 

 • Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 rok.

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2018 rok

 

 

STYCZEŃ

 

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

 

LUTY

 

 • Informacja o planowanych działaniach Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic wiejskich w celu poszerzania oferty kulturalnej na 2018 r.

 

MARZEC

 

 • Informacja o stanie kultury fizycznej na terenie Gminy Miłomłyn.

 

KWIECIEŃ

 

 • Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

MAJ

 

 • Informacja o planowanych zadaniach i arkuszach organizacyjnych szkół na rok 2018/2019.

 

CZERWIEC

 

 • Informacja o stanie placów zabaw i kąpieliska miejskiego – zapewnienie bezpieczeństwa wakacyjnego dzieci i młodzieży na terenie gminy. Informacja o zamierzeniach Gminy w zakresie letniej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia w Miłomłynie.

 

LIPIEC

 

 • miesiąc urlopowy.

 

SIERPIEŃ

 

 • Ocena przygotowania szkół i punktów przedszkolnych do nowego roku szkolnego – posiedzenie wyjazdowe.

 

WRZESIEŃ

 

 • Informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa w gminie.

   

PAŹDZIERNIK

 

 • Informacja na temat stanu turystyki w Gminie Miłomłyn.

 

LISTOPAD

 

 • Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2019 z uwzględnieniem wydatków na oświatę, służbę zdrowia, kulturę, bezpieczeństwo, sprawy socjalne, sport i turystykę.

 

GRUDZIEŃ

 

 • Opiniowanie budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2018-04-17 przez Krystyna Staszyńska
udostępniono
2018-04-17 00:00 przez Wojciech Ignaczak
zmodyfikowano
2018-04-17 09:53 przez Ignaczak Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1385
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.