Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Urząd Miasta i Gminy Organy władzy Rada Miejska Plany prac Rady Miejskiej i jej Komisji Archiwalne Plany Prac Komisji 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 205 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

 

 

 

Plan pracy

Komisji Budżetu i Finansów

na 2019 rok

 

 

Styczeń

 

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2019 rok.

 

Luty

 

Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2018 r. (ilość dłużników, kwota zadłużenia, czynności egzekucyjne).

Środki pozabudżetowe pozyskane przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.

 

Marzec

 

Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych instytucji kultury za 2018 rok.

 

Kwiecień

 

Informacja na temat kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w gminie (w tym świetlic wiejskich). Skutki finansowe związane z wprowadzeniem nowej organizacji oświaty.

Analiza wykonania dochodów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

za I kw. 2019 r.

Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 r.

 

Maj

 

Ocena realizacji wniosków złożonych przez Gminę do pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2018 r.

Inwestycje w gminie - informacja z realizacji i finansowaniu w roku bieżącym.

Informacja na temat finansowania oświetlenia miasta w tym dróg publicznych i innych obiektów.

 

Czerwiec

 

Monitorowanie realizacji wydatków inwestycyjnych objętych uchwalą budżetową na 2019 r.

Informacja o finansowaniu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przez jednostki

organizacyjne Gminy.

 

Sierpień

 

Koszty związane z realizacją prac inwestycyjnych w szkołach do końca sierpnia 2019 r.

 

Wrzesień

 

Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.

Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy na 2019 r.

 

Październik

 

Analiza założeń budżetowych na 2020 rok przedłożonych przez Burmistrza.

 

Listopad

 

Analiza projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

Analiza wysokości proponowanych stawek podatku i opłat lokalnych na 2020 rok.

 

Grudzień

 

Dotychczasowe wydatki finansowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych na 2019 r.

 

 

 

 

Plan pracy

Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska

na 2019 rok

 

 

Styczeń

 

Opracowanie planu pracy komisji na rok 2019.

 

Luty

 

Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2018 rok.

Wydatki w poszczególnych sołectwach.

 

Marzec

 

Ocena stanu dróg w okresie zimy.

Spotkanie z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie.

 

Kwiecień

 

Szczegółowy harmonogram wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska w 2018 roku.

Szczegółowy harmonogram wydatków na promocję Gminy Miłomłyn w 2019 roku.

Sporządzenie planu wyznaczającego kierunki w zakresie promocji Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

Maj

 

Zaopiniowanie informacji o stanie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy (czynsze lokalne, dzierżawne, itp.).

 

Czerwiec

 

Stan dróg gminnych i wewnętrznych. Opracowanie harmonogramu ich napraw i modernizacji.

Sierpień

 

Informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za I półrocze br.

 

Wrzesień

 

Informacja na temat przedsiębiorczości na terenie Gminy Miłomłyn.

Analiza możliwości wzrostu atrakcyjności Miasta i Gminy Miłomłyn dla inwestorów.

 

Październik

 

Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miłomłyn.

 

Listopad

Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego budowy inwestycji wodno-kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.

 

Grudzień

 

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 rok.

 

 

 

 

Plan

pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

na 2019 rok

 

Styczeń

Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

 

Luty

 

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i świetlic wiejskich za 2018 rok oraz informacja o planowanych działaniach na 2019 rok.

 

Marzec

 

Sprawozdanie z działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn za 2018 rok, analiza wykorzystania przekazanych środków finansowych, plany pracy na 2019 rok.

 

Kwiecień

 

Informacja na temat stanu i planów rozwoju turystyki w Gminie Miłomłyn (infrastruktura, informacja turystyczna, promocja gminy ).

Ocena stanu placów zabaw, świetlic wiejskich i kąpieliska miejskiego.

 

Maj

 

Informacja o planowanych zadaniach, arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 szkół na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn.

Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

Czerwiec

 

Informacja o zamierzeniach gminy w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Spotkanie z Dyrektorami szkół z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn (osiągnięcia uczniów, wyniki egzaminów, potrzeby szkół, w tym inwestycyjne i remontowe).

 

Lipiec

 

miesiąc urlopowy

 

Sierpień

 

Ocena przygotowania szkół i punktów przedszkolnych do nowego roku szkolnego – posiedzenie wyjazdowe.

 

Wrzesień

 

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłomłynie.

 

Październik

Informacja o współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

Listopad

 

Opracowanie wniosków Komisji do budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 rok, z uwzględnieniem wydatków na oświatę, kulturę, służbę zdrowia, bezpieczeństwo, sprawy socjalne, sport i turystykę.

 

Grudzień

 

Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

 Plan pracy

Komisji Rewizyjnej

na 2019 rok

 

I kwartał

 

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

II kwartał

 

 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Miłomłyn i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

 • Informacja dotycząca funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • zasady i kryteria udzielania pomocy,

 • analiza zasad przydzielania zasiłków celowych.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Informacja o efektach funkcjonowania PGK Spółka z. o. o. w kontekście realizacji założonych celów.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Ocena realizacji zadań z zakresu remontów bieżących i kapitalnych dróg gminnych.

 • Sprawy bieżące.

 

III kwartał

 

 • Posiedzenie wyjazdowe - Przebieg prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach gminnych.

 • Ocena stanu realizacji wydatkowania funduszu sołeckiego w 2019 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

 

IV kwartał

 

 •  Informacja dotycząca umorzeń i odroczeń podatków za 2019 r.

 • Funkcjonowanie organizacji pozarządowych – wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Gminy.

 • Opinia projektu budżetu gminy na 2020 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

 

 Metryka

sporządzono
2019-02-14 przez Krystyna Staszyńska
udostępniono
2019-02-14 00:00 przez Wojciech Ignaczak
zmodyfikowano
2019-02-14 11:01 przez Ignaczak Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1102
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.