Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Procedury spraw urzędowych Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Urząd Stanu Cywilnego , bieżące, menu 263 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2022-02-25 09:16

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 44-47 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 20 20, poz. 4 63 ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 20 20 r., poz. 2 5 6). Opłaty: Odpis skrócony - 22,00zł. Odpis zupełny -33,00zł. Odpis wielojęzyczny - 22,00zł. Pełnomocnictwo - 17,00zł.
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2022-01-04 13:50

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego. Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna U stawa o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. ( tekst jedn. z Dz.U. z 20 20, poz. 332 ) Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utrat y, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 7 stycznia 20 20 r. ( Dz. U. z 20 20 r., poz. 31 ). Opłaty: W ydanie dowodu osobistego jest wolne od opłat Termin załatwienia: Dowód osobisty wydaje się na wniosek
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:34

Sporządzenie aktu urodzenia

S porządzenie aktu urodzenia Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 1 4 ustawy z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 20 20 r., poz. 4 63 ), art 61 (9) i 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. 201 9, poz. 2086 ). Opłaty: Sporządzenie aktu jest wolne od opłat. Termin odpowiedzi: Niezwłocznie. Sposób załatwienia: Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:33

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. 201 9, poz. 2086 ) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014r., Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 20 20 r., poz. 4 63 ), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:33

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. 201 9, poz. 20 8 6 ) oraz art. 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 20 20 r., poz. 4 63 ) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:33

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. 201 9, poz. 2086 ), art. 76 ust. 10 ustawy z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz.U. z 20 20 r., poz. 4 63 ) Opłaty: Zezwolenie - 39,00zł. Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r.
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:32

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 83 ustawy z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 20 20 r., poz. 4 63 ) Opłaty: Zaświadczenie: 38, 00 -zł. Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2019r., poz. 1000 z poźn. zm.). Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:32

Uznanie ojcostwa przed Kirownikiem USC

Uznanie ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 63 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 20 20 r., poz. 4 63 ), a rt. 72 - 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. 201 9, poz. 2086 z późn. zm.). Opłaty: Przyjęcie oświadczeń jest wolne od opłat. Termin odpowiedzi: Niezwłocznie Wymagane d okumenty: • Dokumenty tożsamości rodziców
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:31

Nadanie nazwiska małżeńskiego

Nadanie dziecku nazwiska małżeńskiego. Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. 201 9, poz. 2086 z poźn. zm. ). Opłaty: Przyjęcie oświadczeń jest wolne od opłat Termin odpowiedzi: Niezwłocznie Wymagane d okumenty: • Dokumenty tożsamości małżonków (do wglądu) • Osobista zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat (wymagana) Tryb odwoławczy: Odmowa
Data wytworzenia 2020-04-22, ostatniej modyfikacji 2020-04-28 08:31

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego - aktu sporządzonego za granicą

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą. Wydział: Urząd Stanu Cywilnego Podstawa prawna: Art. 104 i 105 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 463) Opłaty: Za odpis zupełny po czynności transkrypcji ( po wpisaniu)- 50,00zł. Pełnomocnictwo: 17,00-zł. Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019r.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.